Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Jasmijn Gijzen

Diëtistenpraktijk Jasmijn Gijzen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van de diensten van Diëtistenpraktijk Jasmijn Gijzen dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist, via het formulier op de website www.dietistjasmijn.nl of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Jasmijn Gijzen heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen gegeven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde 'bijzondere' en/of 'gevoelige persoonsgegevens' van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.