Vergoeding en tarieven

Basisverzekering

Dieetadvies door de diëtist wordt voor 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Dit komt neer op 4-5 consulten. De vergoeding uit de basisverzekering valt onder het eigen risico.

Bij de meeste zorgverzekeraars is een verwijsbrief niet (meer) nodig vanwege de Directe Toegankelijkheid Dietetiek. Bij een enkele zorgverzekeraar is een verwijsbrief van een arts nodig. Dit kun je terugvinden in je polisvoorwaarden.

Aanvullende verzekering

Indien je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt, dan krijg je mogelijk meer consulten vergoed. Ook dit kun je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Ketenzorg

Indien je recht hebt op ketenzorg (Diabetes, COPD, ASTMA, CVRM), dan wordt de factuur door de ketenzorg vergoed. Ketenzorg wordt niet verrekend met het eigen risico.


Tarieven 2022/2023

Indien het voeding- of dieetadvies niet wordt vergoed, dan gelden de volgende tarieven:

Eerste consult
€ 79
Vervolgconsult
€ 39,50
Weegconsult
€ 19,75
Individueel dieetvoorschrift
€ 19,75-39,50
Telefonisch consult
€ 19,75-39,50
E-health consult
€ 19,75-39,50
Dieetverklaring Belastingdienst
€ 30
Toeslag huisbezoek
€ 25
Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk 24 uur voor aanvang) wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.